De åtalade i Falcon Funds-målet döms till fängelse

Både den redan fängelsedömda Max Serwin och ytterligare en man döms till fängelse i den andra delen av härvan kring pensionsbolaget Falcon Funds.
Rättegångsteckning från Falcon Funds-härvan.
Rättegångsteckning från Falcon Funds-härvan. Foto: Petra Frid/TT

Idag meddelades dom mot två personer som åtalas för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade andra Falcon Funds-målet. Domen gäller brott som begicks gällande under åren 2015–2016 och som har riktats mot Pensionsmyndigheten och pensionssparare. Enligt tingsrätten har de investeringar som gjorts inte varit affärsmässigt betingade och inte utförda fackmannamässigt. De har inte gjorts i Pensionsmyndighetens eller pensionsspararnas intresse och skadan för fondbolaget och Pensionsmyndigheten har bestått i en beaktansvärd risk för slutlig förlust med mycket stora belopp.

”Tingsrätten konstaterar i sin dom att brottsligheten varit mycket välplanerad, systematisk och avsett stora värden. Den har även riktats mot ett viktigt samhällssystem som pensionssystemet och har därmed ett högt straffvärde”, skriver Stockholms tingsrätt i ett pressmeddelande.

Fällande dom även i hovrätten i Falcon Funds-härvan

Max Serwin döms för bland annat grov trolöshet mot huvudman, men bara till fängelse i nio månader. Detta förklaras med att han redan avtjänar ett straff på sex år och nio månader efter domen i den första delen av härvan.

Den andre mannen i Falcon Funds-rättegången döms till fem och ett halvt års fängelse för grovt penningtvättsbrott.

Målet uppges ha varit mycket omfattande.  Huvudförhandlingen pågick under 40 förhandlingsdagar fördelade på fem månader och det skriftliga förundersökningsmaterialet i målet uppgår till cirka 32 000 sidor.