Detaljhandeln starkare än väntat i juli

Försäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, steg 4,3 procent i juli, jämfört med samma månad föregående år.

Det visar statistik från SCB.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntades försäljningen ha ökat med 3,3 procent.

Dagligvaruhandeln minskade 0,4 procent medan sällanköpsvaruhandeln steg 7,9 procent.

Jämfört med månaden före ökade detaljhandelsförsäljningen med 0,4 procent i juli.

Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) var den säsongsrensade försäljningsvolymen 0,2 procent högre än närmast föregående tremånadersperiod (februari-april).

I juni steg detaljhandeln med reviderade 3,4 procent i årstakt (+3,8).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.