DNB rapporterar sämre räntenetto än väntat

Norska storbanken DNB redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Bolagets räntenetto var något under prognos medan vinsten kom in betydligt över förväntan och fjolåret.
DNB
DNB:s lokaler i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen /TT
De totala intäkterna uppgick till 13 346 miljoner norska kronor (15 543), vilket låg i linje med analytikerkonsensus som banken samlat in.

Räntenettot uppgick till 9 230 miljoner norska kronor (10 395), väntat 9 366 miljoner norska kronor.

Provisionsnettot blev 2 631 miljoner norska kronor (2 237), väntat var 2 398 miljoner norska kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5 705 miljoner norska kronor (5 297), analytikerkonsensus var 5 724 miljoner norska kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 7 528 miljoner norska kronor (10 063).

Banken hade återföringar av kreditförluster på 110 miljoner norska kronor (-5 771).

Rörelseresultatet blev 7 636 miljoner norska kronor (5 071).

Nettoresultatet blev 5 885 miljoner norska kronor (4 000), väntat var 5 016 miljoner norska kronor.

DNB, MNOK Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020
Intäkter 13 346 13 122 1,7% 15 543
Räntenetto 9 230 9 366 -1,5% 10 395
Provisionsnetto 2 631 2 398 9,7% 2 237
Rörelsekostnader -5 705 -5 724 -5 297
Rörelseresultat före kreditförluster 7 528 10 063
Kreditförluster 110 -5 771
Rörelseresultat 7 636 5 071
Nettoresultat 5 885 5 016 17,3% 4 000

Konsensusdata från bolaget