DNB: Rimligt med rekyl på börsen

Det råder inte någon julstämning på börsen i och med att riskaptiten från investerare avtar ju närmare jul vi kommer, och DNB anser att en rekyl på börsen känns högst rimlig.
Foto: Terje Pedersen /TT

Under december har optimismen som präglade november övergått i en viss tveksamhet och investerarnas riskaptit verkar avta i takt med att julen närmar sig, noterar DNB:s Ulf Andersson och Thomas Jellvik i sin reflektion över makroläget.

De pekar på att att Stockholmsbörsen nådde all-time-high vid månadsskiftet, svagare tillväxtutsikter samt den kraftigt ökande virusspridningen som bakomliggande, vilket leder till slutsatsen att en rekyl är fullt rimlig.

”Vi räknar med att marknaden kommer ha svårt att finna förnyade krafter innan nya finanspolitiska stimulanser i USA kommer på plats. Med börsen värderad runt P/E 24 på dagens vinster krävs en hel del för att en fortsatt uppgång skall kunna motiveras. OMX30 noteras nu runt 1890”, skriver de.

Återhämtningen på marknaden har gått lite väl snabbt, menar de och pekar på att omfattande stimulanser och exceptionellt låga räntor har dopat den nuvarande prissättningen av risk rejält. De stora ekonomiska obalanser i form av tillgångsinflation och omfattande skulduppbyggnad som detta skapar, parat med stora realekonomiska utmaningar, ger inte fog för att Stockholmsbörsen har ett P/E 24 för 2020 och att priset på kreditrisk samtidigt är på samma nivå som innan krisen.

”Vår bedömning är att dagens värderingar och priser förutsätter fortsatta stora stimulanser och låga realräntor under flera år till”, skriver de.

Ulf Andersson och Thomas Jellvik menar att det sista kvartalet troligtvis kommer att präglas av en ny nedgång och att även 2021 kan få en tuff start. Dock ger de svenska underliggande realekonomiska strukturerna tillsammans med omfattande stimulanspaket en minskad risk för att en mer bestående realekomisk nedgång får fäste i Sverige. Att Sveriges statsfinanser är i gott skick ger också goda möjligheter att hantera detta ekonomiskt.

De bedömer att det dröjer ända till slutet av 2021 innan hela tappet i ekonomin är återhämtat och att det är den privata konsumtionen och exportnäringen som är de mest avgörande faktorerna.

Slutligen sammanfattas makroläget med att regeringarnas och centralbankernas enorma finans- och penningpolitiska stimulanser sannolikt gjort att en djup och långvarig recession i hela västvärlden har undvikits. Notan för detta är emellertid i dagsläget oöverblickbar och det kommer krävas fler stora stimulanspaket både för en realekonomisk återhämtning och för att undvika ny oro på de finansiella marknaderna.