DNB ser sektorskifte för dörren

DNB anser att ett sektorskifte står för dörren där cykliska aktier vinner mark på bekostnad av teknikaktier och läkemedel.

Det tidigare rally på börserna har nu klingat av och DNB ser i sin senaste veckorapport ett tydligt skifte mellan sektorerna.

Cykliska sektorer som verkstad och fastigheter knappar in på tillväxtbolag och mer defensiva sektorer såsom läkemedel, vilket får DNB att dra slutsatsen att marknaden tror på en bred återhämtning för den svenska ekonomin. Bakom återhämtningen ser banken faktorer såsom coronavirusets avtagande utbredning och finanspolitiska stimulanser.

Vidare kommenterar DNB oljeprisfallet i sitt veckobrev. Banken tror att prisfallet är temporärt och att priserna åter kommer att stiga under hösten. Att den globala produktionskapaciteten väntas falla samtidigt som efterfrågan stiger menar banken kommer leda till ett högre oljepris på medellång sikt. Prognosen blir 60 USD per fat Brentolja under fjärde kvartalet 2021.