Dramatiska flöden i fondsparandet

Aktiefonder har återhämtat sig med sådan kraft att 2020 stängde med det tredje största nettoinflödet sedan 1994. Det visar Fondbolagens förenings genomgång.
Börsen, aktier, aktiefonder
Foto: Fredrik Sandberg /TT

Ett år sedan de enorma rörelserna på fondmarknaden syns åter nya rekordnivåer för den svenska fondförmögenheten. Det skriver Fondbolagens förening i sin genomgång av hur fondsparandet sett ut under pandemin.

Inledningen av 2020 var stark, med stor riskvilja. Under januari strömmade noterade aktiefonder inflöden medan räntefonder noterade mer blygsamma uttag.

I februari började dock coronapandemin göra sitt avtryck på fondmarknaden och aktiefonder såldes av, samtidigt som räntefonder noterade inflöden. Trenden intensifierades sedan i mars, då aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder noterade betydande utflöden.

Aktiefonder stod för 82% av utflödet från fonder, med ett nettoutflöde på hela 80 miljarder under februari 2020. Det är mer än dubbelt så stort som det tidigare rekordet på -35 miljarder i augusti 2011.

De snabba och stora stimulanspaket som lanserades av världens centralbanker innebar dock att vändningen snart var ett faktum.

”De aktiva fondspararna sökte sig snabbt tillbaka till mer riskfyllda investeringsalternativ efter raset. I september 2020 hade hela utflödet på 80 miljarder i aktiefonder redan återhämtats och året avslutades med ett nettoinflöde om 66,5 miljarder. Det är det tredje största inflödet i aktiefonder under ett kalenderår sedan 1994”, skriver Johanna Englundh, sparekonom vid Fondbolagens Förening.

I takt med ett ökat inflöde i aktiefonder minskade samtidigt sparandet i räntefonder och såväl nettoinflöden som avkastning återvände till företagsobligationsfonderna.

Under starten av 2021 har trenden med stora inflöden i aktiefonder fortsatt, samtidigt som intresset för räntefonder varit blygsamt.

När det kommer till den stora lärdomen av det senaste årets dramatiska vändningar upprepar Johanna Englundh den hos sparekonomer så vanliga uppmaningen att hålla fast vid sin strategi, och att det inte är någon idé att anpassa sitt sparande efter hypotetiska rörelser.

”Den bästa garantin för ett sunt långsiktigt sparande är att våga ta risk och sen vara stark nog att hålla fast i sin strategi”, skriver hon.