Driftsättningar gav negativt kassaflöde för Sectra

Medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra redovisar fallande orderingång och lägre rörelseresultat för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, jämfört med samma period ett år tidigare.

”Efter ett år med rekordhög orderingång bakom oss redovisar vi en försiktigare inledning av 2019/2020. /…/ De ökade kostnaderna för driftsättningar ledde också till att vi, för första gången på länge, inte nådde ett av våra ekonomiska mål under kvartalet”, kommenterar vd Torbjörn Kronander i delårsrapporten.

På den positiva sidan noterar vd:n dock att samtliga verksamhetsområden växer, att stora framtidssatsningar görs och att bolaget följer plan.

Vidare påpekar han att intäkterna från de stora driftsättningarna kommer senare.

”Omfattande och långa kundavtal ger oss långsiktig stabilitet, men inledningsvis leder de också till negativa kassaflöden och stora kostnader under installationsfasen”, skriver han.

Orderingången var 239 miljoner kronor (287), motsvarande en minskning med 16,7 procent. Rörelseresultat landade på 29,4 miljoner kronor (35,6) och rörelsemarginalen var 8,8 procent (12,1).

Nettoomsättningen uppgick till 333 miljoner kronor (294), motsvarande en ökning med 13,3 procent.

Kassaflödet efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -28 miljoner kronor (15,9).

Resultat efter skatt kom in på 24,1 miljoner kronor (26,6).

Kassaflödet efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -28 miljoner kronor (15,9).OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.