Dundertabbe i Scribona

Johan Claesson vill göra om Scribona till ett östeuropeiskt fastighetsbolag. Men ett rejält missöde med reglerna kring användandet av skatteavdrag, pliktbud och majoritetsägande ställer till det. Affärsvärlden gör ett försök att reda ut turerna.

”Med Scribonas nuvarande kapitalbas och CA:s erfarenhet och kompetens som bas avser CA verka för en utveckling av Scribona mot ett fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling i Ryssland, Baltikum och andra stater i östra Europa”, skriver Kalmarbaserade CA Fastigheter i ett pressmeddelande som kom efter börsens stängning på tisdagen.

Det handlar om ett förslag inför torsdagen stämma i det stormiga börsbolaget Scribona, vars tillgångar i dagsläget består av en kassa och förlustavdrag efter att den operativa verksamheten sålts.

Johan Claesson, styrelseordförande för CA Fastigheter som aggressivt köpt på sig aktier i Scribona, vill alltså att bolaget ska förvandlas till ett fastighetsbolag, som ska arbeta med såväl bostadsprojekt som kommersiella projekt i Östeuropa.

CA Fastigheter har sedan tidigare byggt upp en närvaro i bland annat i Ryssland. Men det handlar inte om en fusion mellan bolagsskalet tidigare känt som Scribona och CA Fastigheter.

”Det är viktigt att poängtera att CA inte avser att verka för någon form av försäljning av CA:s nuvarande verksamhet eller tillgångar till Scribona, utan CA kommer att fortsätta sin verksamhet som ett eget bolag i privat regi. CA:s ambition är att Scribona för ändamålet skapar egen organisation”, heter det i förslaget.

Men det som är ett stort, stort hinder för Johan Claesson planer är reglerna kring majoritetsägande och utnyttjandet av förlustavdrag. Problemet ligger i att om CA Fastigheters ägande av Scribona-aktier överstiger 50 procent före årsskiftet 08/09 kan inte Scribona utnyttja förlustavdragen fullt ut, vilket kan likställas med ett ekonomiskt fiasko.

Denna upptäckt gjordes efter att CA Fastigheter passerat gränsen för när man som ägare måste lägga ett pliktbud på ett börsbolag. Det är detta som ställer till det.

Eller som det torrt uttrycks i pressmeddelandet.

”Efter överskridandet av budpliktsgränsen har det emellertid klargjorts att om CA:s ägarandel i Scribona före årsskiftet 2008/09 överstiger 50 procent, kan Scribonas möjlighet att utnyttja sina förlustavdrag komma att kraftigt reduceras”.

CA Fastigheter ville därför komma runt reglerna genom att lägga ett pliktbud, men låta accepttiden gå ut i början av 2009. Lösningen fick dock kalla handen hos Aktiemarknadsnämnden.

”Som en följd av den uppkomna situationen var det initialt CA:s avsikt att offentliggöra ett erbjudande genom pressmeddelande senast den 20 augusti 2008, men låta acceptfristen börja löpa först den 2 januari 2009. CA hemställde om Aktiemarknadsnämndens uttalande om att detta förfarande skulle vara förenligt med den svenska takeover-regleringen samt även i övrigt överensstämma med god sed på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden gav dock negativt besked i denna fråga den 18 augusti 2008”, heter det i förslaget.

Aktiemarknadsnämnden ger CA Fastigheter en tillfällig dispens från budplikten, där villkoret är att bolaget minskar sitt innehav i Scribona till under 30 procent före den 17 september.

Huruvida CA Fastigheter kommer att agera på detta sätt är oklart och bolaget ger besked efter den 17 september. Om de gör så, blir det inget pliktbud på Scribona under 2008, enligt pressmeddelandet.

Mycket är fortfarande oklart kring Scribona. Det enda som verkar säkert är att det blir en stormig stämma i börsbolaget på torsdag.

nullnullnullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.