Durocs resultat ökar kraftigt i fjärde kvartalet

Verkstadsbolaget Duroc redovisar ökande omsättning och kraftigt förbättrat resultat i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet kommer in i något högre än Durocs preliminära siffror som släpptes i juli.
Duroc
Omsättningen steg 68,2% till 942,1 miljoner kronor (560,1).

”Kvartalet präglades av hög efterfrågan i merparten av portföljbolagen och vidtagna åtgärder i delar av portföljen förväntas bidra till stark resultatutveckling framåt. Jämförelsekvartalet var i större utsträckning påverkat av pandemin”, uppger VD John Häger.

Ebitda-resultat blev 77,7 miljoner kronor (41,5), med en ebitda-marginal på 8,2% (7,4).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 76,4 miljoner kronor (45,1), med en justerad ebitda-marginal på 8,1% (8,1).

Rörelseresultatet blev 54,4 miljoner kronor (10,3), med en rörelsemarginal på 5,8% (1,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 53,6 miljoner kronor (19,4), med en justerad rörelsemarginal på 5,7% (3,5).

Resultatet efter skatt blev 38,1 miljoner kronor (-1,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,98 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -35,1 miljoner kronor (133,3).

Det var det starkaste fjärde kvartalet i Duroc någonsin och framöver bedöms omsättningen fortsatt vara stark.

”Sammantaget är nettoskulden fortsatt låg, det är god spridning i portföljen och flera av bolagen presterar bra. Konjunkturläget är fortsatt gott och efterfrågan bedöms fortsätta att vara stark”, skriver Häger.

Häger nämner även att Duroc påverkas av logistikutmaningar och brist på vissa råmaterial, vilket kan komma att orsaka störningar i verksamheterna.

”Logistikutmaningar och brist på vissa råmaterial kan komma att orsaka störningar i verksamheterna men med välfyllda orderböcker och medvetna satsningar i portföljbolagen är jag övertygad om att räkenskapsåret 2021/22 kommer att bli ett bättre år för koncernen”, fortsätter Häger.

Duroc, Mkr Q4-2020/2021 Q4-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 942,1 560,1 68,2%
EBITDA 77,7 41,5 87,2%
EBITDA-marginal 8,2% 7,4%
EBITDA, justerat 76,4 45,1 69,4%
EBITDA-marginal, justerad 8,1% 8,1%
Rörelseresultat 54,4 10,3 428,2%
Rörelsemarginal 5,8% 1,8%
Rörelseresultat, justerat 53,6 19,4 176,3%
Rörelsemarginal, justerad 5,7% 3,5%
Nettoresultat 38,1 -1,2
Resultat per aktie, kronor 0,98 -0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet -35,1 133,3
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.