Dystra siffror för industrin

Sveriges inköpschefsindex för industrin minskade i april till sin lägsta nivå sedan lågkonjunkturåret 2009.
Industriindexet sjönk under april till 36,7. Föregående månads utfall var 42,6, reviderat från 43,2.

“Det betyder att den svenska industrikonjunkturen fortsätter att försämras i snabb takt i spåren av coronapandemin”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Nedgången i april var bred där fyra av fem delindex drog ned PMI-total. Största fallet kom från delindexen för orderingång och produktion som sjönk till rekordlåga nivåer i april och drog ned PMI-total med sammantaget 4,9 indexenheter. Delindex för leverantörernas leveranstider fortsatte att stiga, vilket stärker bilden av att tillverkningsindustrin brottas med växande utbudsproblem.

“Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret har blivit allt mer pessimistiska, vilket på sikt även kan leda till större negativa avtryck på den svenska arbetsmarknaden”, säger Jörgen Kennemar. Index för tillverkningsindustrins produktionsplaner föll i april till rekordlåga 25,0, där sex av tio företag räknar med att minska produktionen.

En siffra över 50 indikerar expansion.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här