ECB lämnar styrräntan oförändrad

Under torsdagens togs det väntade beslutet att ECB lämnar styrräntan oförändrad vid 0,00%.
ECB-chefen Christine Lagarde
ECB-chefen Christine Lagarde. Foto: Hannibal Hanschke/TT

ECB reviderar guidningen framgent.

Till stöd för inflationsmålet på 2 % och i linje med sin penningpolitiska strategi förväntar ECB-rådet att ECB:s räntor kommer att ligga kvar på sina nuvarande eller lägre nivåer tills man ser inflationen nå 2 % långt före slutet av dess prognoshorisont och varaktigt under resten av prognosperioden.

ECB bedömer att realiserade framsteg i den underliggande inflationen är tillräckligt avancerade för att överensstämma med att inflationen stabiliseras på 2 % på medellång sikt. Detta kan också innebära en övergångsperiod då inflationen är måttligt över målet, skriver ECB.

Centralbanken uppger vidare att obligationsköpen i stödprogrammet PEPP om 1 850 miljarder euro under innevarande kvartal kommer att genomföras i en snabbare takt än under början av året.

ECB bekräftade också att obligationsköp under det gamla programmet APP (Asset Purchase Programme) kommer att fortsätta i takt på 20 miljarder euro per månad.

Christine Lagarde, chef för den europeiska centralbanken, uppgav vid den efterföljande presskonferensen att styrräntan väntas vara kvar vid nuvarande nivåer eller lägre tills inflationen åtminstone når målet om 2 %.

Vidare uppger hon att eurozonens ekonomi återhämtar sig kraftigt och att inflationsökningen till största del bedöms vara tillfällig.

”Underliggande prispressen kommer troligtvis öka gradvis, men lämna inflationen på medellång sikt fortsatt väl under vårt mål”, säger Lagarde.