ECB:s referensränta har fastställts

ECB:s referensränta, ESTR, har fastställts till -0,561 procent för fredagen.

Det framgår av information på ECB:s hemsida.

ECB publicerade den 2 oktober 2019 för första gången sin nya referensränta ESTR, som ersätter den tidigare räntan Eonia.

Det är enligt Reuters den största förändringen på den europeiska penningmarknaden sedan lanseringen av euron.

Räntan, som bland annat påverkar priset på swappar och andra derivat, räknas ut utifrån den räntesats som de största bankerna i euroområdet använder när de lånar ut pengar till andra banker.