Effnetplattformen förvärvar Alpcot – som kommer att ansöka om notering på First North

Effnetplattformen förvärvar fintechbolaget Alpcot genom ett nybildat dotterbolag som ska delas ut till aktieägarna och därefter noteras på First North. Ansökan om börsnoteringen är schemalagd till det tredje kvartalet, enligt ett pressmeddelande.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls

Bolaget förvärvar Alpcot genom en kvittningsemission. I samband med affären har Effnetplattformen förbundit sig att investera 10 miljoner kronor i Alpcot. Efter detta kommer aktieägarna i Effnetplattformen att direkt och indirekt äga cirka 16,7% av Alpcot.

Vidare avser Alpcot att genomföra en riktad nyemission på preliminärt 40 miljoner kronor i samband med transaktionen. Det innebär att ovannämnda ägarandelar kan komma att justeras.

”Transaktionen med Effnetplattformen är en milstolpe för Alpcot och med de finansiella resurser bolaget tillförs och den framtida noteringen står Alpcot inför en mycket spännande framtid. Vi har en mycket ambitiös expansionsplan som redan 2022 ska resultera i en omsättning på över 100 miljoner kronor”, säger Alpcots VD Björn Bringes.