Embracers omsättning högre än väntat

Gamingbolaget Embracer redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar minskad rörelsevinst. Nettovinsten var högre än förväntningar på marknaden.
”Koncernen hade ytterligare ett stabilt kvartal med lönsamhet i linje med ledningens förväntningar”, skriver bolagets vd Lars Wingefors i en kommentar i rapporten.

Omsättningen sjönk 17,9 procent till 1 339,1 miljoner kronor (1 630,5). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 293.

”Nettoomsättningen för affärsområdet Games minskade till 903,5 miljoner kronor (1 034,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Partner Publishing/Film minskade till 435,6 miljoner kronor (595,6), främst på grund av att flera återförsäljare i slutet av kvartalet fått stänga ned till följd av covid-19 pandemin”, skriver bolaget.

I början av april lämnade bolaget prognoser för affärsområdena: 810-850 miljoner kronor för Games och 450-500 miljoner kronor för Partner Publishing.

Ebitda-resultat blev 495,2 miljoner kronor (618,6), med en ebitda-marginal på 37,0 procent (37,9).

Rörelseresultatet blev 96,7 miljoner kronor (172,0). Rörelsemarginalen var 7,2 procent (10,5).

Operativt rörelseresultat blev 286 miljoner (395,9).

Resultatet efter skatt blev 132,3 miljoner kronor (103), analytikerkonsensus 51.

Justerat resultat per aktie var 0,97 kronor (1,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 765,7 miljoner kronor (777,2).

Bolaget föreslår ingen utdelning.

”Vi förväntar oss att dubbla värdet av färdigställda spel från 589 miljoner kronor till 1 200-1 400 miljoner kronor i det innevarande räkenskapsåret som slutar 31 mars, 2021”, säger vd:n.

”När vi blickar framåt till nästa räkenskapsår som slutar den 31 mars 2022, förväntar vi oss en fortsatt organisk tillväxt.”

Han säger också att bolaget har en lång lista med förvärvskandidater.

Embracer, Mkr Q4-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018/2019 Förändring
Nettoomsättning 1 339,1 1 293 3,6% 1 630,5 -17,9%
EBITDA 495,2 618,6 -19,9%
EBITDA-marginal 37,0% 37,9%
Rörelseresultat 96,7 172,0 -43,8%
Rörelsemarginal 7,2% 10,5%
Nettoresultat 132,3 51 159,4% 103 28,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 765,7 777,2 -1,5%

Konsensusdata från Factset