Emissionsguiden hissar fyra flaggor i Xbranes företrädesemission

Bioteknikbolaget Xbrane Biopharma genomför en företrädesemission som kan tillföra bolaget 343 Mkr före emissionskostnader. Emissionsguiden hissar fyra flaggor.
Emissionsguiden hissar fyra flaggor i Xbranes företrädesemission - Xbrane Biopharma
Xbrane Biopharmas styrelse har beslutat om en företrädesemission som behöver röstas fram vid en extra bolagsstämma den 22 februari.

Affärsvärlden granskar ett urval av börsbolagens nyemissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Xbrane Biopharma har fastställt villkoren för sin företrädesemission av units som kan tillföra bioteknikbolaget 342,8 Mkr före emissionskostnader.

Kapitalanskaffningens motiv är bland annat att kunna förbereda för att lansera biosimularen Ximluci i USA, att lansera samma läkemedel som förfyllda sprutor samt att amortera på konvertibla obligationer.

Emissionsguiden hissar fyra flaggor för emissionen.

BRISTFÄLLIG INFORMATION

Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information rörande nyemissionen. Hit räknas också klart vilseledande eller slarvig kommunikation.

Vad emissionskostnaderna uppgår till framgår inte, förutom kostnaderna för garantiåtaganden. Garanterna får en ersättning på 11% i antingen kontanter eller aktier, för garanterat beloppet.

Xbrane har mottagit teckningsåtaganden och avsikter att teckna motsvarande 15,8% av emissionen (54,1 Mkr). Men det framgår inte hur stor del som avser åtaganden kontra avsikter, förutom att 0,5% avser teckningsåtaganden från styrelse och ledning. Skillnaden mellan åtagande och avsikt är stor och att bolaget inte är tydligt här är dåligt.

Xbranes VD Martin Åmark kommenterar: “Uppdelningen på åtaganden vis-a-vis avsiktsförklaringar samt uppskattade emissionskostnader kommer återfinnas i prospektet. Det är sällan att det inkluderas i PM som annonserar emissionen.”

KAPITALBEHOV I TRÄNGT LÄGE

Nöden har ingen lag. I desperata lägen tvingas bolag ofta kompromissa bort det långsiktigt rätta. Riskerna med nyemissioner i nödlidande bolag är alltså dubbelt höga.

Xbrane ser ut att ha ett likviditetsbehov inom ett par månader. Bolaget har tagit upp ett brygglån på 50 Mkr som ska finansiera verksamheten fram till att emissionslikviden kommer in.

STOR RABATT (INITIALT)

Stor rabatt vid riktad emission är en klar varningssignal. Men även vid företrädesemission så visar det på stor ovilja från garanter och/eller befintliga storägare att ställa upp.

Teckningskursen är satt till 11,50 kr per unit, motsvarande 0,23 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 39% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Det motiverar en flagga. Utöver 50 aktier innehåller varje unit även 9 teckningsoptioner av serie TO1.

Martin Åmark: “Discount to TERP på 39% är marknadsmässig prissättning och i linje med det man ser för bolag i sektorn. Vi ser mycket hellre att emissionen prissätts med villkor vid annonsering än att villkoren sätts vid ett senare skede efter annonsering (så kallad double-discount).”

DÅLIGT GARANTIUPPLÄGG

Så kallad bottom-up-garanti är alltid en varningsflagga. Även en top-down-garanti kan vara dålig om det är alltför onödigt, dyrt och/eller med fel garanter.

Xbrane har mottagit garantiåtaganden på 229 Mkr (67% av emissionen). Det handlar om bottengaranti vilket leder till en flagga.

Martin Åmark: “Garantikonsortiet utgör bland annat största ägaren i bolaget och andra befintliga ägare. Ersättningen på 11% i kontant eller aktier är marknadsmässig.”

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om emissionen i samband med att bolaget publicerar sitt prospekt.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Annons från Invesco