Xbranes aktieägare kan bli utspädda med 98%

Bioteknikbolaget Xbrane Biopharma har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 343 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen, som riskerar att leda till en nästintill utraderad ägarandel för de ägare som inte tecknar.
Xbranes aktieägare kan bli utspädda med 98% - Xbrane Biopharma
Xbrane Biopharmas styrelse har beslutat om en företrädesemission som behöver röstas fram vid en extra bolagsstämma den 22 februari.

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Xbrane Biopharma har beslutat att ta in 342,8 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet till emissionen är bland annat att kunna förbereda för att lansera biosimularen Ximluci i USA samt att amortera på konvertibla obligationer.

Teckningskursen är satt till 11,50 kr per unit, motsvarande 0,23 kr per aktie. Det innebär en rabatt på 39% (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 50 aktier innehåller varje unit även 9 teckningsoptioner av serie TO1.

Så sent som i maj 2023 genomförde Xbrane en riktad emission på 125 Mkr med teckningskurs 73,10 kr. I samband med det emitterade Xbrane även konvertibla obligationer om 250 Mkr, som tecknades av CVI Investments.

Den kommande emissionen är säkrad till 66,7% genom garantiåtaganden samt 0,5% genom teckningsåtaganden. De som garanterar inkluderar nuvarande aktieägaren Systematic Group (Ashkan Pouya) och parter som ställt ut ett brygglån till Xbrane i samband med emissionen. Till garanterna utgår en ersättning på 11% antingen i kontanter eller aktier för det garanterade beloppet. Det är insynspersoner såsom VD Martin Åmark och ordförande Anders Tullgren som står för teckningsåtagandena med en total summa på 1,7 Mkr.

Utöver detta har Xbrane har även mottagit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar från andra aktörer än de ovan nämnda, motsvarande 15,3% av emissionen. Det framgår dock inte hur stor del som avser åtagande kontra avsikt, varför Emissionsguiden avstått från att räkna med detta som säkrad del av emissionen. De investerare som lämnat dessa åtaganden och avsikter att teckna är befintliga aktieägare såsom Systematic Group.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 98% (!), givet att erbjudandet fulltecknas.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Annons från Invesco