Emissionsguiden inleder bevakning av Alligator Biosciences företrädesemission

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience har beslutat om en företrädesemission som kan tillföra bolaget 151 Mkr före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning av kapitalanskaffningen.
Emissionsguiden inleder bevakning av Alligator Biosciences företrädesemission - Alligator Bioscience
Alligator Biosciences styrelse har beslutat om en företrädesemission som behöver röstas fram vid en extra bolagsstämma den 14 mars.

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Alligator Bioscience har beslutat att ta in 150,9 Mkr genom en företrädesemission av units. Motivet till emissionen är främst fortskriden utveckling av bolagets läkemedelskandidater och allmänna verksamhetsändamål. Först och främst ska Alligator återbetala ett brygglån på 58,8 Mkr.

Teckningskursen är satt till 1,07 kr per unit, vilket även är teckningskurs per aktie. Det är varken en rabatt eller premie (TERP) kontra aktiekursen innan villkoren publicerades. Utöver 1 aktie innehåller varje unit även 1 teckningsoption av serie TO 9.

Emissionen är säkrad till 39,6% genom teckningsåtaganden. Dessa har lämnats av bland andra storägaren Koncentra (Allegro Investment), Roxette Photo samt medlemmar i Alligators styrelse och ledning. Emissionen har inga garantiåtaganden.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 17,6%, givet att erbjudandet fulltecknas. Det finns en övertilldelningsoption som Alligator kan utnyttja om erbjudandet blir övertecknad. Görs detta fullt ut ökar emissionsbeloppet med 100 Mkr och utspädningen blir istället 26,3%.

Emissionsguiden återkommer med en ny artikel om eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.