Emissionsguiden inleder bevakning av Viaplays krisemissioner

Viaplay befinner sig i fritt fall och har publicerat villkoren för två emissioner som ska rädda bolaget från insolvens. Dessa kan tillsammans tillföra bolaget 4 miljarder kronor före emissionskostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning.
Viaplay logga
Viaplay logga. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Viaplay har gått ut med villkoren för två kapitalanskaffningar som tillsammans kan tillföra bolaget 4 miljarder kronor. Bakgrunden är den den krisartade sits man nu befinner sig i kopplat till balansräkningen. Och det är enligt koncernen själva skarpt läge – om emissionen inte fulltecknas eller om Viaplay inte lyckas säkra annan finansiering kan det bli fråga om en framtida insolvens.

“Den föreslagna rekapitaliseringsplanen är kritisk för koncernen och dess överlevnad”, heter det i pressmeddelandet.

Pengarna från kapitalresningarna ska hantera Viaplays “brådskande finansieringsutmaningar, finansiera den tillfälliga negativa kassaflödesutvecklingen från den totala verksamheten och för att delvis återbetala den nu fullt utnyttjade revolverande kreditfaciliteten om 4 miljarder SEK.”

Förutom att ta in nytt kapital vill man även skriva ned skulder motsvarande 2 miljarder kronor, varav 0,5 miljarder ska konverteras till aktier. Viaplay avser också ändra och förlänga bank- och obligationsåtaganden om totalt 14,6 miljarder kronor.

RIKTAD EMISSION OCH FÖRETRÄDESEMISSION

Kapitalresningen består av två delar. En riktad emission om 3,1 miljarder kronor och en företrädesemission om 0,9 miljarder kronor. Teckningskursen i båda emissionerna är 1 kr per aktie.

Utspädningen har inte meddelats, men kommer förmodligen inte att bli en solskenshistoria givet teckningskursen och storleken på kapitalet som ska hämtas hem. Emissionskostnaderna ligger på 300 Mkr, bland annat på grund av omfattande förhandlingar kopplat till de åtgärder som Viaplay nu lagt upp på bordet.

De befintliga aktieägarna Canal+ och PPF har lämnat villkorade åtaganden om att teckna för motsvarande 2,7 miljarder i kapitaliseringarna. Detta är inklusive deras pro rata-andelar i företrädesemissionen, som i Canal+ fall uppgår till 12%, och i PPF:s fall uppgår till 6,3%. Med andra ord omfattas åtminstone 18,3% av företrädesemissionen, motsvarande cirka 165 Mkr, av åtaganden.

Nordea Asset Management, som företräder fonder som har 7,7 % av Viaplays aktier, har uttryckt en avsikt att delta i nyemissionerna och försvara sitt ägande. Det framgår inte i vilken utsträckning detta kommer ske.

Emissionsguiden kommer återkomma med en ny artikel med eventuella flaggor inom kort. Vi kommer då primärt fokusera på villkoren för företrädesemissionen.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.