Entras resultat ökade – höjd utdelning föreslås

Norska fastighetsbolaget Entra redovisar en vinstökning under fjärde kvartalet och föreslår att utdelningen höjs.
Foto: Thomas Winje Øijord/TT
Hyresintäkterna var 590 miljoner norska kronor (595) under kvartalet och nettointäkterna från fastighetsförvaltningen var 362 miljoner norska kronor (384).

Resultatet före skatt var 4 923 miljoner norska kronor (1 040).

I utdelning föreslås 4,90 norska kronor (4,70), varav den senaste halvårsvisa utdelningen föreslås vara 2,50 norska kronor aktien.

Entra påpekar att det varit ett högt tryck på hyresmarknaden under fjärde kvartalet och att Entra omförhandlat och signerat nya kontrakt med årliga intäkter på 256 miljoner norska kronor för 86 000 kvadratmeter, att jämföra med intäkter på 208 miljoner norska kronor för 90 000 kvadratmeter samma period året dessförinnan.

Entra, MNOK Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Resultat före skatt 4 923 1 040 373,4%
Utdelning per aktie, kronor 4,90 4,70 4,3%