Ericsson inför nytt långsiktigt lönsamhetsmål

Ericsson inför ett nytt långsiktigt mål för ebita-marginalen efter 2022, exklusive omstrukturering, som ska uppgå till 15-18 procent medan det nuvarande lönsamhetsmålet om en rörelsemarginal på 12-14% år 2022 lämnas oförändrat.
Ericssons huvudkontor i Kista.
Ericssons huvudkontor i Kista. Foto: Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det framgår av ett pressmeddelande inför bolagets kapitalmarknadsdag idag, tisdagen den 10 november.

Ericsson aviserar också ett nytt långsiktigt mål för det fria kassaflödet, före M&A, på 9-12% av försäljningen.

För att nå det långsiktiga målet tänker Ericsson göra förbättringsinsatser inom hela koncernen.

”Tillväxt och förbättrad bruttomarginal, drivna av mjukvaruförsäljning och operativ hävstångseffekt, kommer att vara viktigt för att nå de långsiktiga målen”, heter det i pressmeddelandet.

Telekombolaget aviserar också justeringar av målen för de olika segmenten.

I segmentet Networks höjs rörelsemarginalmålet för 2022 till 16-18% från tidigare 15-17%. Samtidigt skruvas samma mål inom segmentet Digital Services till 4-7% från tidigare 10-12%.

”Det höjda målet för segmentet Networks är primärt drivet av våra ökade marknadsandelar. Inom segmentet Digital Services är återställd lönsamhet fortsatt den främsta prioriteringen”, skriver Ericsson.

Inom segmentet Managed Services höjs marginalmålet för 2022 till 9-11% från tidigare 8-10%.