ESV reviderar prognoser

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat reviderade prognoser över de svenska offentliga finanserna och den svenska statens budgetsaldo.

“Underskotten i de offentliga finanserna är stora och marginalerna
till utgiftstaken små”, skriver myndigheten.

Utgiftstaket klaras visserligen samtliga prognosår, men det finns i närtid
endast ett begränsat utrymme för nya beslut om utgiftsökningar, bedömer ESV.
Vissa utgifter på statens budget – sjukpenning, migration och integration –
ökar kraftigt i år och nästa år.

Ekonomistyrningsverket anser att det starka utfallet för svensk BNP i det
fjärde kvartalet signalerar en kraftig tillväxt, men att det delvis kan
förklaras av tillfälliga effekter. Sveriges BNP-tillväxt förutspås bli 2,6
procent under 2015 och 2,5 procent 2016, enligt myndigheten.

“Tillväxten i ekonomin blir starkare i år än förra året. Det är en
stigande global tillväxt och därmed starkare export, i kombination med en
långsammare ökning av importen, som framför allt förklarar uppgången.
Konsumtionen fortsätter att öka starkt. Återhämtningen i ekonomin fortsätter
2016 och 2017. Då aktiviteten i ekonomin stiger väntas efterfrågan på
arbetskraft vara fortsatt hög och antalet sysselsatta ökar med i genomsnitt
drygt 1 procent per år 2015-2017”, skriver ESV.

Ekonomistyrningsverket räknar med att den svenska statens budgetsaldo
uppgick till -72 miljarder kronor under 2014, samma bedömning som i januari.
2015 bedöms nivån hamna på -63 miljarder (-69), 2016 på -29 miljarder (-29),
2017 på -23 miljarder (-9) och 2018 på -7 miljarder (+7). För 2019 spås ett
överskott på 16 miljarder kronor.

Motsvarande siffror för det underliggande budgetsaldot enligt
mars-prognosen är -58 miljarder kronor för 2014 (-63), -57 miljarder för 2015
(-62), -26 miljarder för 2016 (-30), -16 miljarder för 2017 (-7) och -4
miljarder för 2018 (+10).

ESV förutspår nu att den offentliga sektorns finansiella sparande, alltså
landets budgetsaldo, uppgick till -81 miljarder kronor under 2014 (-92). För
2015 väntas saldot bli -69 miljarder kronor (-81), för 2016 -62 miljarder
(-56), för 2017 -59 miljarder (-49) och för 2018 -52 miljarder (-36). För 2019
spås ett budgetsaldo -33 miljarder kronor.

Mätt i procent av BNP väntas saldot för den offentliga sektorns finansiella
sparande för 2014 ha uppgått till -2,1 procent (-2,4 procent enligt föregående
prognos), enligt ESV. För 2015 spås ett saldo på -1,7 procent (-2,0) och för
2016 -1,5 procent (-1,3).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här