”Ett bekymmer för Riksbanken”

Svensk BNP var överraskande svag under det andra kvartalet, enligt SCB:s snabberäknade statistik. BNP sjönk oväntat med 0,1 procent från det första kvartalet, där investeringar var det största sänket. Enligt analytiker visar BNP-statistiken på svaghetstecken i den inhemska efterfrågan.

”Det är ett snabbestimat som ofta revideras, så man får ta siffrorna med en nypa salt, men det är inte bara det andra kvartalet som är ett bekymmer. Inhemsk efterfrågan har stått still i drygt ett år nu. Hushållens konsumtion går trögt och det verkar som om nedgången i investeringarna breddas, det handlar inte bara om bostäder nu. Vi har en ganska bred avmattning i svensk ekonomi”, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker vid Nordea, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han tillägger att man för den skull inte ska överdriva normala konjunktursvängningar, där högkonjunktur alltid följs av en avmattning.

”Vi ser ingen djup lågkonjunktur i kristallkulan nu, även om tillväxten kommer att dämpas och arbetslösheten stiga. Bostadsmarknaden stabiliseras, vilket minskar nedåtriskerna. Men prognosen bygger i och för sig på att centralbankerna bedriver en expansiv politik, där Federal Reserve levererar räntesänkningar, ECB stimulerar mer och Riksbanken inte höjer räntan”, säger han.

BNP sjönk 0,1 procent under det andra kvartalet, från föregående kvartal, och ökade 1,4 procent i årstakt. Det var svagare än väntat. Enligt Infront Datas analytikerskänk spåddes BNP öka 0,2 procent jämfört med föregående kvartal stiga 1,9 procent i årstakt. Det var även svagare än Riksbankens prognos.

Det var framför allt investeringar som drog ned BNP. Fasta bruttoinvesteringar minskade 1,1 procent i årstakt, där investeringar i maskiner och inventarier förklarar huvuddelen av nedgången.

Nordeas Torbjörn Isaksson ser statistiken som ytterligare ett hinder för Riksbankens tänkta räntehöjningar.

”Detta är ett bekymmer för Riksbanken. Vi har haft en ovanligt stark konjunktur de senaste åren och det har inte hänt någonting med löner och inflationen. Nu när konjunkturen mattas av och arbetsmarknaden försvagas minskar sannolikheten ytterligare för att vi få någon uppgång i löner och inflation. Räntehöjningar känns mycket avlägsna. Vi tror på en oförändrad ränta från Riksbanken i flera år, men risken är större för att de stimulerar mer än att de höjer räntan”, säger han.

SEB-analytikern Olle Holmgren skriver i ett marknadsbrev att BNP-nedgången var en besvikelse, med en generellt svag efterfrågan, där den stora besvikelsen var att investeringarna minskade så mycket. Även nettoexporten var svagare än väntat.

”Skillnaden mot Riksbankens prognos är liten jämfört med volatiliteten i kvartalsvis BNP. Sjunkande sentimentsindikatorer tyder dock på nedåtrisker för tillväxten framöver. Vi räknar redan med att Riksbanken drar ned sin räntebana i september och svag BNP gör detta till ett mycket troligt scenario”, skriver han.

Swedbank kommenterar också att det var ett svagt BNP-utfall, där investeringarna gav det största negativa bidraget. Även exporten var svagare än väntat liksom offentlig konsumtion, medan hushållens konsumtion var lite starkare.

”Dagens data tyder på att styrkan i svenska ekonomin dämpas, vilket är negativa nyheter för Riksbanken. Detta innebär vissa nedåtrisker för vår prognos om en räntehöjning i december. Statistiken är dock preliminär och det kan fortfarande bli betydande revideringar”, skriver Swedbanks Knut Hallberg och Maija Kaartinen i ett marknadsbrev.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.