Fabege köper SHH Bostad för 880 miljoner – Balder en av säljarna

Fastighetsbolaget Fabege förvärvar SHH Bostad, som är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.
Foto: Henrik Montgomery / TT /
Samtliga aktier i SHH förvärvas till en köpeskilling om 880 miljoner kronor. SHH blir med start den 18 oktober ett helägt dotterbolag till Fabege.

SHH grundades 2010 och har sedan dess färdigställt över 40 fastighetsprojekt, vilket motsvarar 2 100 boenden. Per halvårsskiftet 2021 hade SHH en egen produktion om 574 boenden fördelade på elva projekt och utöver dessa finns 18 exploateringsfastigheter som omfattar byggrätter motsvarande drygt 2 300 boenden inklusive ett äldreboende och en skola. Ungefär två tredjedelar av de framtida byggrätterna är belägna inom Storstockholm och kompletterar Fabeges omfattande bostadsbyggrättsportfölj väl.

”Förvärvet stärker Fabeges position som stadsutvecklare i Storstockholm. Tack vare att SHH tillför kompetens inom bostäder och samhällsfastigheter kan vi vara med längre i värdeskapandet och driva flera olika typer av projekt i egen regi, vilket är ett naturligt nästa steg i vår stadsutvecklingsstrategi”, kommenterar Stefan Dahlbo, VD på Fabege.

SHH kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet som fristående dotterbolag under varumärket SHH Bostad och bolagets organisation och ledning kommer vara oförändrad med Fredrik Alvarsson som VD och Ando Wikström som finanschef.

De två största ägarna av SHH Bostad utgjordes av Misha Moeremans d’Emaus, grundare och tidigare VD samt fastighetsbolaget Balder, med 31% respektive 21% av aktierna.