Fabege miljardsäljer DN-skrapan

Fastighetsbolaget Fabege säljer fastigheten Trängkåren 7 på Kungsholmen i Stockholm, till vardags kallad DN-skrapan, för 3,5 miljarder kronor, framgår av ett pressmeddelande.

Sammantaget innebär affären en vinst om 395 miljoner kronor efter skatt, skriver Fabege. På fastigheten pågår därutöver ett arbete med framtagande av ny detaljplan, som vid lagakraftvunnen kan ge Fabege rätt till en tilläggsköpeskilling. Denna beräknas kunna uppgå till maximalt 100 miljoner kronor och kommer att redovisas i samband med att den faller ut.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 77.000 kvadratmeter varav 56.500 kvadratmeter kontor och resterande del garage. Byggnaden är i stort sett fullt uthyrd och inrymmer bland annat Bonnier News, inklusive Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressens redaktioner och kontor.

I övrigt finns ett stort antal andra kontorshyresgäster, en publik lunchrestaurang, lager, gym/simhall och garage. Fastigheten är certifierad enligt Breeam-in-use, nivå ”very good”.

Fastigheten har varit i Fabeges ägo sedan 2007 då den förvärvades från Niam. Vid den tidpunkten var Bonnierkoncernen den helt dominerande hyresgästen. Sedan dess har en värdet mer än fördubblats.

”I Fabeges portfölj utgör fastigheten en solitär utanför våra mest prioriterade delmarknader. I den framtida utvecklingen finns synergier vid nyttjandet av kommande byggrätter för den fastighetsägare som äger både Trängkåren 7 och grannfastigheten (Swecohuset). Areim som äger grannfastigheten är därmed en naturlig köpare”, skriver Fabege.

”Trängkåren har tillfört mycket värde till Fabege under innehavstiden, men potentialen framåt är begränsad för oss. I det kortare perspektivet medför affären en starkare balansräkning och stärkta nyckeltal”, kommenterar vd Stefan Dahlbo.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.