Fabeges resultat stiger – höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Fabege ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Bolaget höjer utdelningen.

Hyresintäkterna steg till 724 miljoner kronor under fjärde kvartalet (653), en ökning med 10,9 procent mot föregående år.

Driftsöverskottet blev 539 miljoner kronor (486), en uppgång med 10,9 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 394 miljoner kronor (351), en ökning med 12,3 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 2 755 miljoner kronor (1 850). Här ingår realiserade värdeförändringar på fastigheter med noll miljoner kronor (65), orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 1 878 miljoner kronor (1 560) och orealiserade värdeförändringar på räntederivat med 483 miljoner kronor (-125).

Resultatet efter skatt blev 2 502 miljoner kronor (1 432). Resultat per aktie hamnade på 7,56 kronor (4,33), vilket innebär en ökning med 74,6 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som, EPRA NAV, per aktie steg till 145 kronor (125) vid årsskiftet.

Fabege föreslår att utdelningen höjs till 3,20 kronor (2,65), en ökning med 21 procent.

Nettouthyrningen i fjärde kvartalet var 55 miljoner kronor (7).

”Vi ser en fortsatt stark hyresmarknad och tror att genomsnittshyrorna i Stockholm kommer fortsätta upp. Vi ser också en fortsatt stark efterfrågan från såväl svenska som internationella intressen för förvärv av fastigheter i Stockholm. Jag är övertygad att vi kommer se transaktioner på, för sina områden, nya rekordnivåer”, kommenterar vd Stefan Dahlbo framtidsutsikterna i bokslutskommunikén.

”Vi har en stark balansräkning som är viktig för att genomföra och ta tillvara möjligheterna i vårt befintliga bestånd och i de projekt vi arbetar med och att, om möjligheten ges, även se på kompletterande förvärv samt, inte minst, klara eventuella svängningar på marknaden”, fortsätter Stefan Dahlbo.

”Fabege går in i det nya decenniet med ett bra fastighetsbestånd, en bra projektportfölj. en stark balansräkning, en entusiastisk och professionell organisation samt ödmjukhet. Vi försöker varje dag se till att underlätta i våra kunders vardag, att bygga värden för våra aktieägare och bidra till det samhälle som vi verkar i”, avslutar Stefan Dahlbo.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.