Fall i amerikanska bankvinster

Amerikanska bankvinster sjönk med närmare 70 procent och uppgick till sammanlagt 18,5 miljarder dollar i det första kvartalet.
Det visar en sammanställning från The Federal Deposit Insurance, FDIC, som New York Post tagit del av.

Den sämre konjunkturen orsakad av coronapandemin ledde till nedskrivningar av krediter och reserveringar för framtida kreditförluster. Mer än hälften av bankerna rapporterade lägre vinster och 7,3 procent var olönsamma.

Rapporten, som är den första statliga undersökningen för banksektorn efter nedstängningen av ekonomin, visar att bankerna reserverat cirka 39 miljarder dollar för att täcka eventuella förluster framöver. Det är en ökning med nästan 280 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

https://nypost.com/2020/06/16/coronavirus-