Fed-varningen: Risk för betydande nedgångar i tillgångspriser

Amerikanska centralbanken Federal Reserve varnar för risken för betydande nedgångar i tillgångspriser på grund av högre värderingar. Det utgör ett ökande hot mot det finansiella systemet säger Fed i en rapport som publicerades på torsdagen, rapporterar CNBC.
Federal Reserve
Federal Reserve. Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite, File/TT
Fed tar bland annat upp att värderingarna för vissa tillgångar är högre relativt historiska mått även med hänsyn tagen till de låga räntorna. Dessa tillgångspriserna kan vara sårbara om riskaptiten faller.

Fed-guvernören Lael Brianard framhåller vikten av att övervaka situationen och vikten av att se till att det finansiella systemet skyddas. Specifikt nämndes banker och att deras kapitalkrav kan höjas under ekonomiska expansioner som en buffert mot nedgångar.