Ferrari rapporterar högre justerat ebitda än väntat

Prestigebiltillverkaren Ferrari redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Det justerade ebitda-resultatet var samtidigt högre än väntat.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

Omsättningen steg 81,3 % till 1 035 miljoner euro (571). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 050.

De totala leveranserna uppgick till 2 685 bilar vilket är en ökning med 93 % jämfört med för ett år sedan. I förhållande till andra kvartalet 2019 är det en ökning med 0,5 %.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 386 miljoner euro (124), väntat 344,1, med en justerad ebitda-marginal på 37,3 % (21,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 274 miljoner euro (23), väntat var 255,1, med en justerad rörelsemarginal på 26,5 % (4,0).

Justerat resultat per aktie blev 1,11 euro (0,04), vilket är 5,7 % bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,05.

Ferrari höjer guidningen för 2021 och räknar nu med att fritt kassaflöde för Industrial blir cirka 450 miljoner euro, från tidigare 350 miljoner.

Ferrari, MEUR Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 035 1 050 -1,4% 571 81,3%
EBITDA, justerat 386 344,1 12,2% 124 211,3%
EBITDA-marginal, justerad 37,3% 32,8% 21,7%
Rörelseresultat, justerat 274 255,1 7,4% 23 1 091,3%
Rörelsemarginal, justerad 26,5% 24,3% 4,0%
Resultat per aktie, justerat, EUR 1,11 1,05 5,7% 0,04 2 675,0%

Konsensusdata från Bloomberg