FI: Stödåtgärder kan leda till stabilitetsrisker

Samtidigt som stödåtgärderna har påskyndat återhämtningen kan de bidra till ökade stabilitetsrisker på sikt, skriver Finansinspektionen i sin stabilitetsrapport.
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen.
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen. Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT

Den minskade smittspridningen och vaccineringen gör att restriktionerna fasas ut och den ekonomiska återhämtningen väntas ta fart. Samtidigt skriver Finansinspektionen, FI, att det är en lång väg tillbaka till läget innan pandemin.

”Omfattande stödåtgärder har varit nödvändiga för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att påskynda återhämtningen. Samtidigt kan åtgärderna bidra till ökade stabilitetsrisker, exempelvis genom att låga riskpremier medför ett allt högre risktagande och stigande skulder”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Riskuppbyggnaden där aktörer tar högre risker i jakten på avkastning har fortsatt under pandemin, och syns bland annat i kraftigt stigande tillgångspriser. Dessutom är sårbarheter kopplade till hushållens skuldsättning fortsatt höga samtidigt som icke-finansiella företagsskulder har stigit under krisen. FI menar därför att den mycket expansiva ekonomiska politiken gradvis behöver normaliseras.

FI siktar på att gradvis återuppbygga motståndskraften i det finansiella systemet, bland annat genom att återgå till amorteringskravet på bostadsmarknaden och höja det kontracykliska buffertvärdet steg för steg.