Finska sågningen av Sverige: ”Svenskarna kan inte ta emot el härifrån”

Finland eller Danmark kan inte leverera el till Sverige när det är underskott i Sverige. Detta sågas nu i vårt östra grannland. ”Sverige har nästan kroniska begränsningar på sin elimport”, säger Jukka Leskelä, VD för finska Energiindustrin.
Finska sågningen av Sverige: ”Svenskarna kan inte ta emot el härifrån” - ELLEDNINGAR
Elledningar i Håbo utanför Enköping. Foto: Jonas Ekströmer / TT

”Det svenska kraftnätet är i ett så dåligt skick att det inte går att exportera små mängder västerut till områden som skulle behöva det. Svenskarna kan helt enkelt inte ta emot el härifrån”, säger Jukka Leskelä till finska Hufvudstadsbladet.

Jukka Leskelä är VD för finska Energiindustrin, en branschförening för företag inom den finska energisektorn.

”Sverige har nästan kroniska begränsningar på sin elimport”, säger han och påpekar i intervjun på ett antal flaskhalsar i det svenska stamnätet som drivs av statliga Svenska Kraftnät.

Det dåliga skicket på det svenska stamnätet betyder att varken Finland eller Danmark/Kontinenten kan leverera el till Sverige när det är underskott i Sverige. Speciellt drabbar det södra Sverige där priserna blir onormalt höga då varken import kan ske eller ”där det svenska stamnätet inte förmår transportera tillräckligt med billig el söderut” som Jukka Leskelä påpekar för Hufvudstabladet.

Jukka Leskeläs kritik av det dåliga svenska stamnätet kommer inte oväntat. Svenska Kraftnät har de senaste två åren inte kunnat leva upp till Energimarknadsinspektionens regelverk att hålla 70% av sammanlänkningskapaciteten tillgänglig för marknadens aktörer.

Efter att ha brutit mot detta 2021 begärde Svenska Kraftnät dispens för 2022. Elmyndigheterna i både Danmark och Finland motsatte sig att ge Svenska Kraftnät undantag då en fungerande elmarknad kräver fungerande elöverföring i alla länder. ACER, EU:ss samarbetsorganisation inom energiområdet höll med Danmark och Finland och avslog Svenska Kraftnäts begäran om undantag.

”Svenska Kraftnät har därmed varken för 2021 eller 2022 levt upp till regelverket”, bekräftar Alwan MahmoudEnergimarknadsinspektionen.

Några konsekvenser för Svenska Kraftnät av detta känner han inte till, men 2026 ”kommer nya regler som alla ska följa”, påpekar han. Huruvida Svenska Kraftnät kommer att leva upp till regelverket till dess förefaller tveksamt då de i sin kapacitetsprognos angett att det kan dröja fram till 2030 innan begränsningarna är helt bortbyggda.

Redan 2020 konstaterade Statskontoret i sin myndighetsanalys av Svenska Kraftnät att investeringarna varit lägre än planerat under hela 10-årsperioden 2010-2020. Nu försöker Svenska Kraftnät ta igen detta genom att lägga hälften av sin investeringsbudget på 100 miljarder fram till 2031 på att ersätta uttjänta linjer. Motsvarande andel för Finland är bara 20%.

Finlands kritik av att det svenska stamnätet inte kan hantera överföringar mellan de två länderna har bland annat resulterat i att Finland betalar 80% av kostnaderna för 18 mil linje på den svenska sidan för den planerade nya kraftlinjen ”Aurora” mellan Messaure och finska gränsen. När Finland tog beslutet för några år sedan var det för att säkra tillgången på billig svensk vattenkraft. I dag har Finland Nordens billigaste el genom sitt nya kärnkraftverk Olkiluoto 3, men kan inte sälja den till Sverige.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.