Fler företag rapporterar minskning i omsättningen

I tillverkningsindustrin minskar omsättningstappet allt mer, men inom handeln har omsättningstappet ökat igen, visar Konjunkturinstitutets senaste extramätning.
Hotell krisen
Ett hotell i centrala Stockholm har format ett hjärta genom att tända upp outhyrda rum. Foto: Anders Wiklund / TT

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt.

För näringslivet har omsättningstappet minskat förhållandevis mycket sedan i mitten av maj, då tappet låg på drygt 20%. Tappet ligger nu på 12%, vilket dock är en ökning av omsättningstappet på 2 procentenheter jämfört med föregående undersökning som gjordes i oktober.

För hotell- och restaurangbranschen ligger det nuvarande omsättningstappet på drygt 50%. De senaste veckorna har hotellbranschen utvecklats mer negativt än restaurangbranschen.

Inom hotellbranschen har omsättningstappet ökat med drygt 10 procentenheter i november. Inom restaurangbranschen har omsättningstappet istället minskat jämfört med oktoberundersökningen. Tappet för hotellbranschen är nu på nästan 70% jämfört med normalt och för restaurangbranschen på knappt 40% jämfört med normalt.

52% av företagen i näringslivet uppger att de har ett omsättningstapp, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående undersökning.

Inom tillverkningsindustrin uppger en allt mindre andel företag att de har ett omsättningstapp. 46% uppger att de har ett omsättningstapp, vilket är en liten minskning jämfört med svaren i oktober. De flesta företag svarar fortfarande att omsättningstappet är upp till 25% jämfört med ett normalläge.

Inom handeln är det nu en större andel företag som uppger att de har ett tapp jämfört med tidigare.  47% uppger att de har ett tapp jämfört med 43% i den föregående undersökningen. Dessutom är det nu är en större andel företag som svarar att tappet är mellan 25–50%, från tidigare mellan 1–25%.

För tjänstesektorn  är det 57% av företagen som uppger att de har ett omsättningstapp, vilket i princip är en lika stor andel som i oktober.

Resultaten för bygg- och anläggningsverksamhet varierar kraftigt och andelen företag som svarar att omsättningen minskat är nu drygt 30 %, vilket är nästan hälften jämfört med föregående undersökning.