FM Mattsson Mora redovisar bästa tredje kvartalet någonsin

FM Mattsson Mora redovisar för det tredje kvartalet siffror som är bättre på samtliga rader jämfört med 2019. Särskilt utmärkande är vinsten som är nästan 40% högre.
Omsättningen steg 10,4% till 355,4 miljoner kronor (321,9). Den organiska tillväxten var 12,2% (-2,5). Omsättningen har påverkats positivt tack vare högre efterfrågan på bolagets produkter i samtliga regioner. Valutakursförändringar påverkade negativt med 5,7 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 45,7 miljoner kronor (31,4), med en rörelsemarginal på 12,9% (9,8).

Resultatet före skatt var 44,0 miljoner kronor (31,0).

Resultatet efter skatt blev 34,0 miljoner kronor (24,5), en ökning med 38,8% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,45 kronor (1,77), vilket innebär en ökning med 38,4% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 145,7 miljoner kronor (124,5).

I VD-ordet skriver Fredrik Skarp att detta är bolagets bästa tredje kvartal någonsin med en utveckling som varit positiv i alla regioner och varumärken.

FM Mattsson Mora, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 355,4 321,9 10,4%
Rörelseresultat 45,7 31,4 45,5%
Rörelsemarginal 12,9% 9,8%
Resultat före skatt 44,0 31,0 41,9%
Nettoresultat 34,0 24,5 38,8%
Resultat per aktie, kronor 2,45 1,77 38,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 145,7 124,5 17,0%