Fondspararna flockas kring aktiefonder

Under februari gjordes stora insättningar i aktiefonder, medan korta räntefonder såg nettouttag. Det visar siffror från Fondbolagens förening.
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Under februari summerades nettoinflödet i fonder till 7,1 miljarder kronor. Aktiefonder såg nettoinsättningar på 9 miljarder. Under månaden var också utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader var positiv och Stockholmsbörsens värde steg med drygt 3 %.

Bland aktiefondkategorierna gjordes störst insättningar i globalfonder. Även Kinafonder och Asienfonder uppvisade fortsatt stora nettoinflöden.

”Börsuppgången fortsatte under månaden och med det nysparandet i fonder. De aktiva spararna köpte globala aktiefonder samtidigt som intresset för Kina och Asien höll i sig. Att sparare väljer att rikta fokus mot tillväxtmarknader såsom Asien är föga förvånande, knappt hälften av världsekonomin finns där och så även en förhoppning om en snabb tillväxt framöver”, säger Johanna Englundh, sparekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Blandfonder och långa räntefonder noterade under månaden ett nysparande på 1 respektive 1,1 miljarder.

För korta räntefonder såg det emellertid annorlunda ut. Här gjordes under månaden nettouttag på 4,8 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 83 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till rekordhöga 5 633 miljarder. Motsvarande 64 procent av den totala fondförmögenheten är placerad i aktiefonder.

Sammanlagt uppgår nettosparandet i fonder under årets första två månader till 21,9 miljarder kronor. Sammanlagt har hela 32,6 miljarder nysparats i aktiefonder.