Footway ökar omsättningen men minskar resultatet

E-handelsbolaget Footway mer än dubblade omsättningen i det första kvartalet. Förlusten ökade.
Footways VD Daniel Mühlbach.
Footways VD Daniel Mühlbach. Foto: Johan Paulin/Footway
Omsättningen steg 105,5% till 341,1 miljoner kronor (166).

Ebita-resultat blev -13 miljoner kronor (-6).

Rörelseresultatet blev -25 miljoner kronor (-8). Resultatet efter skatt blev -25 miljoner kronor (-9).

Resultat per aktie hamnade på -0,31 kronor (-0,15). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -22 miljoner kronor (-116). Likvida medel uppgick till 41 miljoner kronor (20).

”Vårt fokus för 2021 är att fortsätta utveckla plattformens funktionalitet och bredd, där målet är att lansera ytterligare 5-10 butiker. För varje ny butik blir skalbarheten tydligare tack vare ett gemensamt backend som möjliggör snabb lansering på många marknader samtidigt”, skriver VD Daniel Mülbach i rapporten.

Footway-chefen skriver också att marknaden varit fortsatt under press med en tredje våg i Europa.

”Inom vissa skokategorier är efterfrågan nästintill obefintlig. Den låga efterfrågan påverkar
försäljningen negativt så länge pandemin orsakar restriktioner i människors vardag. Vår sammantagna försäljning av skor under kvartalet har dock varit oförändrad år över år. Samtidigt kan vi konstatera en positiv underliggande drivkraft i form av migrering till e-handel som förväntas fortgå under lång tid framöver.”

Footway, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 341,1 166 105,5%
EBITA -13 -6
Rörelseresultat -25 -8
Nettoresultat -25 -9
Resultat per aktie, kronor -0,31 -0,15
Kassaflöde från löpande verksamhet -22 -116
Likvida medel 41 20 105,0%