För dyrt tillväxtbolag – vänta

Garos tillväxtmöjligheter inom affärsområdet E-mobility överskuggas av cykliska risker i den övriga verksamheten och en hög börsvärdering.

VÄNTA Gnosjöbaserade Garo gjorde våren 2016 en succéartad entré på Stockholmsbörsen. Från noteringskursen på 73 kronor steg aktien på bara ett år till 250-kronorsnivån. Efter den imponerande kursresan synades aktien i Affärsvärlden nr 12/2017.

I analysen jämfördes Garo, som producerar produkter för elinstallationsmarknaden, med Nibe, med produkter inom värme. Likheterna mellan de båda småländska företagen var många, men det fanns också tydliga skillnader: Garo framstod som mer cykliskt, mer fokuserat på organisk tillväxt, hade betydligt starkare finanser och värderades dessutom med en rejäl premie jämfört med Nibe – p/e 31 mot p/e 21 respektive ev/ebit 24 mot ev/ebit 18.

Rekommendationen blev att avvakta med Garo och i stället var blev det Nibe som knep en upprepad köprekommendation i det följande numret. Sedan dess har Garo-aktien stigit med cirka 10 procent medan Nibe rusat med hela 75 procent. Däremellan hann Affärsvärlden därtill med en träffsäker säljrekommendation på Garo i nr 49/2017.

Efter att säljrekommendationen gick i mål under slutet av 2018 har Garo-aktien emellertid åter fått upp ångan. Aktien bottnade strax under 140 kronor i oktober i fjol och steg till nära 330 kronor som mest i juli. Efter en rekyl handlas aktien nu strax över 270 kronor.

Kursuppgången handlar i mångt och mycket om den explosiva tillväxten inom affärsområdet E-Mobility, som tidigare gick under namnet Ladd. Garo utvecklar och tillverkar här i huvudsak laddstolpar och laddboxar för laddning av elfordon. I en värld där klimatförändringar får alltmer uppmärksamhet och de politiska ambitionerna skruvas upp ökar elbilsförsäljningen snabbt – om än från låga nivåer.

Om det är lätt att gilla E-Mobilitys framtidsutsikter är det desto svårare att bli eld och lågor över Garos gamla kärnverksamhet. Verksamheten har gynnats av inte minst de senaste årens ökade bostadsbyggande i Sverige, som nu ser ut att vända i motsatt riktning.

I Garo ska E-Mobilitys ljusa utsikter ställas mot cykliska risker i övriga verksamheten. Den fortsatt höga värderingen, ev/ebit 23 respektive 21 eller p/e 28 respektive 26 på Affärsvärldens prognoser för 2019 respektive 2020, gör att Affärsvärlden alltjämt väljer att stå vid sidan om.

Detta är en kortversion av Laddar för en långsiktig tillväxtresa. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här