Förlust för Cefour

Cefour Wine & Beverage gjorde en förlust på 3,0 miljoner kronor i första kvartalet 2015.

Nettoomsättningen var 375.000 kronor (8.000). Aktiverat arbete var noll (154.000) och övriga intäkter 104.000 kronor (9.000), vilket summerar totala intäkter till 479.000 kronor (171.000).

Rörelseresultatet var -2,9 miljoner kronor (-2,2). Resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till -3,0 miljoner kronor (-2,3), motsvarande -0,02 kronor per aktie (-0,01).

Kassa och bank var 2,9 miljoner kronor (0,1) per den 31 mars.

Bolaget har den 8 maj beviljats en förlängning av den pågående företagsrekonstruktionen med ytterligare tre månader.

Cefour har under kvartalet fört diskussioner med befintliga kunder som måste betraktas som lovande. Givet att bedömningen är korrekt torde 2015  kunna skapa bättre underlag än 2014.

Bolaget har i kvartalet genomfört en nyemission som tillförde 5,7 miljoner kronor före emissionskostnader, som inklusive ersättning till garanterna beräknas uppgå till 1 miljon kronor.

 

 

nullnull

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.