Försäljningen i dagligvaruhandeln sjönk i april

Försäljningen i den svenska dagligvaruhandeln minskade med 0,9 procent under april jämfört med samma månad 2020, visar Dagligvaruindex från branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.
Konsumtion
Foto: Isabell Höjman / TT
Kalendereffekten var -2,4% då stora delar av påskinköpen skedde i mars i år, jämfört med i april i fjol. Det innebär att den kalenderjusterade försäljningsutvecklingen var 1,6%.

”Försäljningen i april höll sig kvar på nästan samma nivå som under föregående år, trots de höga jämförelsetalen från april 2020. Eftersom vi nu jämför försäljningsutvecklingen mot månader förra året som också påverkades av pandemin är jämförelsetalen både under denna och de kommande månaderna höga”, säger Karin Brynell VD på Svensk Dagligvaruhandel.

Den fysiska dagligvaruhandeln tappade 3,0% medan e-handeln växte med 39,5%. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick till 7,2%. Det är lägre än under de senaste två månaderna men klart över nivåerna från före pandemin. Hemleverans ökade 24,7% och upphämtning i butik med 55,1%.