Fortnox ökar intäkterna och resultatet rejält

Affärssystembolaget Fortnox ökar intäkterna och resultatet rejält i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal if jol. Rörelsemarginalen förbättrades kraftigt i kvartalet.
Fortnox
Nettoomsättningen steg 27,9% till 174,6 miljoner kronor (136,5).

Rörelseresultatet blev 82,2 miljoner kronor (55,2), med en rörelsemarginal på 47,1% (40,4).

Resultatet före skatt var 81,3 miljoner kronor (55,0).

Resultatet efter skatt blev 63,8 miljoner kronor (43,1). Resultat per aktie hamnade på 1,05 kronor (0,71), vilket innebär en ökning med 47,9% mot föregående år.

Antalet kunder steg till 351 000 (297 000), per den 30 september, vilket är en ökning med 18 (22)%. Bolaget fick 10 000 nya kunder i tredje kvartalet.

Årligt återkommande intäkter ökade till 533 miljoner kronor (512) och genomsnittlig intäkter per kund och månad steg till 167 kronor (148)..

”Vi jobbar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och ta bort kostnader som inte skapar värde för våra kunder. Det ger oss en hög rörelsemarginal, och goda möjligheter att rusta för framtiden”, kommenterar Tommy Eklund, VD i Fortnox i delårsrapporten.

Fortnox, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 174,6 136,5 27,9%
Rörelseresultat 82,2 55,2 48,9%
Rörelsemarginal 47,1% 40,4%
Resultat före skatt 81,3 55,0 47,8%
Nettoresultat 63,8 43,1 48,0%
Resultat per aktie, kronor 1,05 0,71 47,9%