Fortsatt fall för kronan

En euro kostar nu 10:79 kronor och en dollar kostar 9:65 kronor. Senast dollarn låg på den här nivån var under 2002.

Europaräntorna pekar nedåt i torsdagens förmiddagshandel, samtidigt som dollarn tappar på ökad osäkerhet kring handelssamtalen mellan USA och Kina. Kronan fortsätter att försvagas mot både euro och dollar.

Vid 10.30-tiden är den tioåriga tyska räntan 2 punkter ned till -0,07 procent, från svensk stängning i går, medan den svenska tioåringen är ned 3 punkter till 0,21 procent.

Norges Bank lämnade som väntat styrräntan oförändrad på 1,00 procent, vilket samtliga analytiker som TDN Direkt tillfrågat spådde.

Samtidigt skickade de en tydlig signal om att nästa räntehöjning kommer i juni, inte i september som en del analytiker trott.

”Som direktionen nu bedömer utsikterna och riskbilden kommer räntan mest sannolikt att höjas i juni”, säger Öystein Olsen i centralbankens pressmeddelande.

Norges Bank skriver att utsikterna och riskbilden fortsatt talar för en gradvis höjning av styrräntan. Osäkerheten om den globala utvecklingen finns kvar. Inhemskt antas kapacitetsutnyttjandet öka i linje med prognos, medan prisökningarna varit lite högre än väntat, och totalt sett har ny information sedan förra mötet inte påverkat ränteutsikterna i någon större utsträckning.

Erik Johannes Bruce, Nordea, skriver i en kommentar att de tror på en junihöjning.

”Om norska kronan och oljepriser ligger kvar nära nuvarande nivåer talar det för en betydande höjning av räntebanan och utvecklingen i ekonomin måste vara en rejäl besvikelse för att hindra en höjning i juni”, enligt Bruce.

Capital Economics tror att Norges Bank kommer att återuppta sin höjningscykel vid nästa möte och räknar med ytterligare en höjning under fjärde kvartalet.

”Vi räknar med att investerarnas fokus kommer att skifta mot den vidgade räntedifferensen mot eurozonen under resten av året, och att kronan kommer att stärkas till 9:40 mot euron till slutet av 2019”, skriver David Oxley på Capital Economics.

Norska kronan stärktes tillfälligt mot euron efter räntebeskedet, men rörelsen gröptes ur och netto var kronan drygt 2 öre starkare på 9:81.

Här hemma visade statistik på morgonen från Svensk Handel Stil att klädhandeln sjönk 2,1 procent i april medan skohandeln sjönk 11,5 procent. Påskeffekt och tuff jämförelsemånad (april 2018) gör att försäljningsnedgången var väntad, enligt Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Data från Mäklarstatistik visade vidare att priserna på bostadsrätter var oförändrade i april medan villapriserna steg 1 procent.

Även priserna på permanenta småhus var oförändrade under perioden februari-april jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB. Jämfört med samma period föregående år steg priserna 1 procent.

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick sade vid ett seminarium om bostadsmarknaden hos Riksbanken att det finns risker förknippade med höga bostadspriser och hög skuldsättning bland hushållen. Problemen måste angripas brett, makrotillsyn räcker inte utan det krävs även en översyn av skatter och bostadsbyggande.

”Vi har fortfarande stora obalanser och där vill vi se åtgärder”, sade hon.

Enligt af Jochnick räcker inte makrotillsynsåtgärder från Finansinspektionen för att hantera obalanserna utan man måste också ta tag i de grundläggande problemen på bostadsmarknaden som handlar om skattesystemet och bostadsbyggandet.

”Man bör se över ränteavdragen”, sade hon.

En positiv statistiknyhet var att Transportföretagens transportindikator steg till 64,9 i april jämfört med 54,6 i mars.

”Transportsektorn är livsviktig för Sveriges handel och ekonomi. Det är därför glädjande att siffrorna ger starka signaler om Sveriges konjunkturläge, i synnerhet eftersom industriindexet öppnat det andra kvartalet på svagare siffror. Men vi kan inte ta den här uppgången för givet, flera omvärldsfaktorer pekar på en osäker utveckling”, sade Mattias Dahl, vd på Transportföretagen, i en kommentar.

Oro för den eskalerande handelskonflikten mellan USA och Kina står annars fortsatt i fokus för de finansiella marknaderna, som noterade fortsatt tufft språk från USA:s president Donald Trump när han talade inför anhängare i Florida på onsdagen. Han sade att Kina ”bröt avtalet” i handelssamtalen, och ”de kommer att få betala” om inget avtal uppnås.

Trump bekräftade att Kinas vice premiärminister, Liu He, kommer till Washington på torsdagen.

Peking annonserade på torsdagen att de å sin sida kommer att svara om tullarna höjs.

”Den kinesiska sidan beklagar djupt att om de amerikanska tullåtgärderna implementeras måste Kina vidta nödvändiga motåtgärder”, skrev Kinas handelsdepartement på sin webbplats, utan att ge några närmare detaljer.

USA-räntorna sjunker i förmiddagens Europahandel, med tioårsräntan 1 punkt ned till 2,44 procent, från svensk stängning i går.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på handelsbalans för mars, PPI för april samt sedvanlig veckodata över nyanmälda arbetslösa, klockan 14.30.

Fed-chefen Jerome Powell ska också hålla ett kort inledningsanförande vid en Fed-konferens i Washington klockan 14.30. Det kommer också tal från de regionala Fed-cheferna Raphael Bostic, klockan 15.45, och Charles Evans, klockan 19.15.

Den svenska kronan har försvagats med ytterligare 6 öre mot euron och 7 öre mot dollarn.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.