Fortsatt uppåt på bostadsmarknaden

Priserna på bostadsmarknaden i Sverige fortsätter att öka, visar Valueguards HOX-index.
Foto: Foto Fredrik Sandberg/TT

Prisindex för privatägda bostäder går i september upp med 1,1% i september. Bostadsrättsindex ökar med 1,2% och villaindex med 1,0%.

Justerat för säsongseffekter ökar indexet med 1,2%. Bostadsrättsindex stiger med 1,2% och villaindex med 1,1%.

Det totala antalet transaktioner på bostadsmarknaden låg i september ungefär 10 procent över 2019 års nivå och 20 procent högre än 2018.

Erik Olsson Fastighetsförmedling skriver i en kommentar att bostadsmarknaden är starkare nu än innan coronakrisen, både vad gäller antalet sålda bostäder och prisnivån. De menar att detta verkar fortsätta så länge som bolåneräntorna hålls på samma låga nivå och arbetslösheten inte ökar markant inom de grupper som äger sitt boende.

”Vi erkänner att vi inte trodde det i våras, men mycket tack vare fortsatt låga bolåneräntor, har vi faktiskt fått en starkare bostadsmarknad som en effekt av coronan”, skriver de.

Även SBAB:s Claudia Wörmann pekar i sin kommentar på att mycket av utvecklingen på bostadsmarknaden hänger på hur arbetslösheten utvecklas framöver.

”Fler i arbetslöshet och försämrad inkomst leder till att färre kan efterfråga en bostad. Men det har redan blivit svårare att byta bostad för de som fått försämrad inkomst under pandemin samtidigt som priserna gått upp ytterligare. Pandemin har på så vis ökat trösklarna särskilt för den som vill in på bostadsmarknaden för första gången men också försvårat byte av bostad vid en separation”, säger hon.

Även i storstadsområdena stiger priserna i Valueguards index. I Stockholm är indexuppgången 1,3% för bostadsrätter och 3,5% för villor. I Malmö är ökningen 2,0% för bostadsrätter och 3,1% för villor och i Göteborg ligger ökningen för bostadsrätter på 1,1% medan villaindex är stillastående.

”Snabb återhämtning i konjunkturen och på börsen kombinerat med låga ränteförväntningar och ett lågt utbud har fått villapriserna att skena i Stockholm”, kommenterar Fredrik Kullman, VD vid Bjurfors Stockholm.

Han höjer dock ett varningens finger för boprisutvecklingen framöver.

”Ingen prisuppgång varar för evigt. Vi har ett stundande val i USA som kan skapa osäkerhet och turbulens på världens börser, vilket skulle kunna spilla över på svensk bostadsmarknad. Löneökningarna har heller inte hängt med i prisrallyt och kan på sikt dämpa köpkraften”, säger han.

 

Marknad Index 1 månad 3 månader 12 månader
HOX Sverige 258,41 +1,1% +5,1% +8,9%
Bostadsrätter Sverige 308,35 +1.2% +4,2% +5,0%
Villor Sverige 246,22 +1,0% +5,6% +11,4%