Fyra flaggor i Cell Impacts nyemission – aktieägarna riskerar 90% utspädning

Teknikbolaget Cell Impact har beslutat att ta in 152 Mkr i en företrädesemission av units. Emissionsguiden har granskat villkoren och hissar fyra flaggor.
Fyra flaggor i Cell Impacts nyemission – aktieägarna riskerar 90% utspädning - Cell impcat Maskin
Emissionsguiden hissar fyra flaggor i Cell Impacts företrädesemission av units, däribland en för bristfällig information.

Affärsvärlden granskar ett urval av börsens nyemissioner genom Emissionsguiden.

Styrelsen i Cell Impact avser att besluta om en företrädesemission av units som kan tillföra bolaget 152 Mkr före emissionskostnader.

Syftet med att ta in pengar är för att bland annat betala av ett brygglån om 20 Mkr som bolaget tagit upp för att ha råd med verksamheten fram till emissionen slutförts. Cell Impact har problem med sin försäljning och bolaget skriver att nettoomsättningen för Q3 kommer vara 9 Mkr, jämfört med 17 Mkr vid samma tidpunkt förra året. Ett program har sjösatts för att minska kostnaderna.

“Bolaget bedömer att den lägre efterfrågan på framförallt flödesplattor kommer att pågå i flera kvartal innan en positiv trend åter etableras och har därmed kommit till slutsatsen att ytterligare justeringar av de finansiella målen som kommunicerades i Q2-rapporten (inklusive tidpunkten för att nå EBITDA break-even) inte kan uteslutas”, skriver bolaget i ett pressmeddelande om emissionen.

Företrädesemissionen bör ses i ljuset av detta och en betydande andel av likviden kommer gå till att finansiera den löpande verksamheten.

Emissionsguiden har granskat villkoren för Cell Impacts nyemission och valt att hissa fyra flaggor.

Flagga: Kapitalbehov i trängt läge

Nöden har ingen lag. I desperata lägen tvingas bolag ofta kompromissa bort det långsiktigt rätta. Riskerna med nyemissioner i nödlidande bolag är alltså dubbelt höga.

I pressmeddelandet om företrädesemissonen skriver Cell Impact att de tagit upp ett brygglån om 20 Mkr för att kunna säkra sin likviditet i november och december 2023, vilket är i linje med tidigare kommunikation från bolaget. Rörelsekapitalbehovet framstår således som tämligen akut.

Flagga: Stor rabatt

Stor rabatt vid en företrädesemission visar på stor ovilja från garanter och/eller befintliga storägare att ställa upp. Aktiekursen i Cell Impact var ca 1,2 kr innan beslutet om företrädesemissionen. Priset per aktie i erbjudandet är satt till 0,25 kr. Det är en rabatt på närmare 80%.

Flagga: Bristfällig information

Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information rörande nyemissionen. Hit räknas också klart vilseledande eller slarvig kommunikation.

Cell Impact har utelämnat information om vad emissionskostnaderna uppgår till. Det framgår inte vilka garantiåtagare som valt att garantera 121 Mkr av emissionen och inte heller om det är så kallade topp- eller bottengarantier. Bolaget har inte beskrivit hur de fastställt teckningskursen/aktie.

Flagga: Hög utspädning

Hög utspädning visar oftast på någon kombination av trängt läge, misstroende och/eller dålig förhandling. Aktieägare som väljer att inte delta i Cell Impacts företrädesemissionen kan bli utspädda med upp till 90%.

Emissionsguiden kommer återkomma med en ny artikel om Cell Impacts företrädesemission i samband med att prospektet publiceras den 15 november.

Afv har sökt Cell Impacts VD.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Annons från Invesco