Handelsbanken vill dela ut aktier i Industrivärden för 8,7 miljarder

Handelsbankens styrelse avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma den 21 oktober. Styrelsen föreslår en extrautdelning av aktier i investmentbolaget Industrivärden motsvarande ett värde idag om drygt 8,7 miljarder kronor, eller 4,42 kronor per aktie i Handelsbanken. Det framgår av ett pressmeddelande.
Handelsbankens intjäning på bolån ligger på drygt 17 miljarder, inte redovisade 12,9 miljarder. Foto: Naina Helen Jama / TT / 11880

Handelsbankens affärsmodell har under många år genererat en stabil intjäning och kapitaluppbyggnad. Denna utveckling har fortsatt under pandemin och bankens kapitalisering är idag väl över bankens måltalsnivå.

Styrelsen har som en följd av bankens goda kapitalsituation beslutat att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en extrautdelning.

Utdelningen avses bestå av 30,5 miljoner A-aktier i Industrivärden, motsvarande idag drygt 8,7 miljarder kronor eller 4,42 kronor per aktie, baserat på stängningskursen i Industrivärdens A-aktie den 20 september. Aktierna förvaltas idag av Handelsbankens Pensionsstiftelse, men föreslås förvärvas av Handelsbanken innan de delas ut till aktieägarna.

Genom utdelning i form av aktier minskar bankens exponering mot aktier i pensionsförvaltningen vilket ökar den långsiktiga stabiliteten i bankens kapitalisering. Räntabiliteten på eget kapital ökar genom utdelningen med 0,3 procentenheter.