Handelsbanken sänker fastighetstrio

Handelsbanken har gjort en genomgång av fastighetssektorn som utvecklats betydligt bättre än börsen sedan april.
Rusningarna har lett till höga substanspremier och p/e-tal och enligt banken återspeglas inte riskerna särskilt väl. Det kan leda till besvikelser.

De faktorer som kan påverka sektorn negativt är högre marknadsräntor än förväntat, störningar på kapitalmarknaden, minskad efterfrågan, högre kostnader i spåren av ökade insatskostnader samt kostnader för modernisering och anpassning av fastigheterna ur en hållbarhets- och klimataspekt.

I analysen sänks tre bolag. Catena och Stendörren dras ned till behåll från tidigare köp. Aktierna bedöms nu vara rimligt värderade. Platzer är tredje sänkningen till sälj (tidigare behåll) då kursuppgången saknar värderingsstöd, enligt banken.

Handelsbankens favoriter är Fabege och Pandox på vilka man har köp.