Handelsbanken ser fortsatt kräftgång för kronan

Kronan handlas på en historiskt svag nivå, och de närmaste årens miljö med svagare global konjunktur kommer sammantaget att bli negativ för kronan med fortsatt kräftgång. Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på onsdagen.

Handelsbanken ser än svagare krona än tidigare och spår nu att EUR/SEK handlas i 10:65 vid utgången av 2019, 10:58 vid utgången av 2020 och 10:40 vid utgången av 2021. Motsvarande prognoser för USD/SEK är 9:51, 8:96 respektive 8:52.

I aprilprognosen spåddes kronan stärkas till 9:90 mot euron och 7:92 mot dollarn vid utgången av 2020.

Handelsbanken noterar att såväl den svenska som norska kronan har försvagats betydligt de senaste fem åren.

Utvecklingen i början av perioden kan till stor del förklaras av ränteskillnader gentemot olika handelspartners. På senare år har högre räntor i Sverige och Norge jämfört mer euroområdet däremot inte omvandlats till en varaktig förstärkning av de två valutorna.

Varaktigt högre inflation i Norge och Sverige jämfört med euroområdet har bidragit till svagare valutor gentemot euron enligt teorin om köpkraftsparitet.

En lägre riskaptit bland de globala investerarna under det senaste året och en svagare global tillväxtprognos har också försvagat de skandinaviska valutorna. Känsligheten hos SEK och NOK för förändringar i riskaptiten verkar också ha ökat.

Även om SEK och NOK är svaga i en historisk kontext och även då hänsyn tas till kortsiktig fundamenta anser de att förutsättningarna för en förstärkning inte är särskilt starka på kort sikt. Den relativa inflationsutvecklingen gentemot euroområdet kommer sannolikt inte att förändras betydligt under det närmaste året. Vidare förväntar de sig en fortsatt avmattning av den globala ekonomin, vilket sannolikt inte kommer att bidra till något förnyat intresse för kronorna.

Handelsbanken gör också bedömningen att det inte finns något slut i sikte på handelskonflikten mellan USA och Kina. Det kommer sannolikt att dämpa riskaptiten ytterligare bland de globala investerarna så att SEK och NOK fortsätter att vara i onåd.

Ser man längre fram är deras bedömning att både SEK

och NOK i grunden är undervärderade. De tror också att det blir en viss återhämtning i den globala konjunkturen när vi närmar oss 2021.

“Om den globala ekonomin utvecklas i enlighet med vårt

huvudscenario finns det utrymme för en viss förstärkning av SEK”, skriver Handelsbanken.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här