Här är Swedbanks nya sektorfavoriter

Swedbank gör flera förändringar bland sina sektorfavoriter denna vecka.

Det råder alltjämt en strukturellt gynnsam miljö för risktillgångar, skriver Swedbank i sin uppdatering av sina sektorfavoriter.

Inom respektive sektor förordas främst bolag som anses gynnas av en sekventiell återhämtning i ekonomin.

Jonas Olavi: Bättre tider väntar – detta talar för risktillgångar

I den senaste utgåvan adderas verkstadsjätten Sandvik till sektorn verkstad. Investmentbolaget Investor adderas samtidigt till sektorn Bank/Finans och skogsindustribolaget SCA till sektorn Basindustri. Dessutom skiftas JM till Skanska inom sektorn Fastigheter/Bygg.

Sandvik

Vad gäller Sandvik ses bolaget som välpositionerat för att gynnas av den pågående cykliska återhämtningen. Dessutom ses god potential till ytterligare intäktstillväxt via tilläggsförvärv.  Sandviks ambition att knoppa av SMT under första kvartalet kan också gynna omvärderingen av aktien,  skriver Swedbank.

Investor

När det kommer till Investor baseras den positiva synen inte minst på bolagets historiskt starka resultat och förmågan att konsekvent överträffa den generella börsutvecklingen. Dessutom ses potential till kontinuerliga M&A-aktiviteter i de onoterade innehaven.

SCA

Vad gäller SCA förväntas en god resultatutveckling framöver. Detta på grund av rekordhöga priser för massa och sågade trävaror samt en gynnsam pristrend för Kraftliner. Dessutom ses överlag stabila insatskostnader.

”Givet den stabilitet i intjäningen som de stora skogstillgångarna innebär, tillsammans med de vinstutsikter vi ser för nästa och kommande år, finner vi aktien attraktivt värderad till P/E 22x 2022E. Vår riktkurs baseras på en kombination av värderingsmultiplar och en summa-av-delarna-värdering, vilken motsvarar en P/E-multipel på 27x för 2022, samt en premie på 10 procent till summan av delarna”, skriver de.

Skanska

Slutligen ses Skanska som väldiversifierat vad gäller såväl geografi som segment. Dessutom ser Swedbank kontinuerligt förbättrade marknadsutsikter, samtidigt som bolagets byggmarginaler utvecklas i rätt riktning.