Här behövs flest nya bostäder

Totalt kommer 640 000 nya bostäder behövas i Sverige fram till år 2027, enligt beräkningar från Boverket.

I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö kommer behovet vara störst. Tillsammans står de regionerna för 76 procent av Sveriges totala byggbehov.

Av de 60 så kallade arbetsmarknadsregionerna har 38 behov av fler bostäder, enligt Boverket. 22 regioner saknar behov – något som kopplas samman med demografiska aspekter, som åldrande befolkningar.

“Antalet personer som är 80 år och äldre ökar i alla regioner och bostadsbeståndet kan behöva anpassas utifrån de äldres behov. Det är också troligt att ett visst bostadsbyggande i dessa regioner kommer att ske för att svara mot efterfrågan”, säger Mikael Nordström, enhetschef på Boverket, i ett pressmeddelande.

Beräkningarna baseras på Statistiska centralbyråns nationella befolkningsprognos från april 2018.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här