Hembla ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Hembla, som tidigare hette D Carnegie, redovisar hyresintäkterna om 479 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (464).

Driftnettot ökade till 274 miljoner kronor (268) medan förvaltningsresultatet steg till 121 miljoner kronor (97).

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 159 miljoner kronor (1.024). Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -1 miljoner kronor (7).

Resultatet efter skatt blev till 208 miljoner kronor (881).

Vinst per aktie uppgick till 2:22 kronor (9:55) efter utspädning.

Hembla förvaltar bostadsfastigheter med fokus på Stockholm och andra tillväxtorter.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.