Hemsö ökade förvaltningsresultatet – kraftiga värdeförändringar av fastigheter

Fastighetsbolaget Hemsö redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Stora positiva värdeförändringar av fastigheter ledde till ett kraftigt ökat nettoresultat.
Foto: Fredrik Sandberg /
Hyresintäkterna uppgick till 917 miljoner kronor (829), en ökning med 10,6% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 722 miljoner kronor (626), en ökning med 15,3% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 570 miljoner kronor (478), en ökning med 19,2% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 2 423 miljoner kronor (653), en ökning med 271,1% mot föregående år. Av detta bestod 2 404 miljoner kronor av värdeförändringar av förvaltningsfastigheter.

”Vi har mycket god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler och vet vilka specifika krav som ställs för att skapa bäst förutsättningar i både nyproduktion och förvaltning. I nära samverkan med våra hyresgäster säkerställer vi långsiktigt hållbara samhällsfastigheter för de som vistas i husen och för samhället i stort. Jag är stolt över förtroendet och över vårt bidrag till samhället”, kommenterar VD Nils Styf.

Hemsö, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 917 829 10,6%
Driftöverskott 722 626 15,3%
Förvaltningsresultat 570 478 19,2%
Nettoresultat 2 423 653 271,1%