Hexagon höjer utdelningen – ska göra aktiesplit

Mätteknikbolaget Hexagon redovisar för det fjärde kvartalet en omsättning i linje med förväntat, ett justerad rörelseresultat över förväntan och en höjd utdelning som slår prognosen.
HExagon
Foto: Janerik Henriksson/TT

Omsättningen sjönk 1,4% till 1 044,1 miljoner euro (1 058,9). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 053.

Ebitda-resultat blev 414,6 miljoner euro (374,4), med en ebitda-marginal på 39,7% (35,4).

Rörelseresultatet blev 253,0 miljoner euro (251), väntat rörelseresultat var 261. Rörelsemarginalen var 24,2% (23,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 287,2 miljoner euro (277), väntat var 282, med en justerad rörelsemarginal på 27,5% (26,2).

Resultatet före skatt var 245,7 miljoner euro (244,9).

Resultatet efter skatt blev 202,5 miljoner euro (200), analytikerkonsensus 202.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 euro (0,54).

I utdelning föreslås 0,65 euro (0,62), väntat 0,61.

Bolaget aviserar en aktiesplit på 7:1, det vill säga sju nya aktier kommer att skapas utifrån en befintlig.

VD Ola Rollén uppger annars att rapporten är bolagets bästa någonsin vad gäller resultat och kassaflöde. Dessutom återvände man till positiv organisk tillväxt.

”Liksom föregående kvartal var tillväxtmotorn Kina och vårt segment Geospatial Enterprise Solutions som redovisade 25 respektive 7 procent organiskt tillväxt”, säger Rollén.

Han säger vidare att 2021 inleds med självförtroende trots utmanande marknadsförhållanden.

”Vi förväntar oss en accelererad efterfrågan med en sekventiell förbättring i Industrial Enterprise Solutions och fortsatt god utveckling i Geospatial Enterprise Solutions”, säger Rollén.

Hexagon, MEUR Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 044,1 1 053 -0,8% 1 058,9 -1,4%
EBITDA 414,6 374,4 10,7%
EBITDA-marginal 39,7% 35,4%
Rörelseresultat 253,0 261 -3,1% 251 0,8%
Rörelsemarginal 24,2% 24,8% 23,7%
Rörelseresultat, justerat 287,2 282 1,8% 277 3,7%
Rörelsemarginal, justerad 27,5% 26,8% 26,2%
Resultat före skatt 245,7 244,9 0,3%
Nettoresultat 202,5 202 0,2% 200 1,3%
Resultat per aktie, EUR 0,55 0,54 1,9%
Utdelning per aktie, EUR 0,65 0,61 6,6% 0,62 4,8%

Konsensusdata från Factset