Historiskt ras för KI-indikator

Barometerindikatorns fall under april är större än något som tidigare har observerats.
Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef KI.

Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 58,6 i april, jämfört med reviderade 92,5 föregående månad (92,4).

Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

KI konstaterar att indikatorn, som sammanfattar svaren från både företag och hushåll, befinner sig 8 enheter lägre än den lägsta nivån under finanskrisen. Fallet under april är större än något som tidigare har observerats.

Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen har bidragit till fallet, men kraftigast föll tjänstesektorn. Där har indikatorn fallit med 37,6 enheter och befinner sig nu på rekordlåga 47,8.

Tillverkningsindustrin konfidensindikator sjönk till 70,5 i april från 100,8 föregående månad, det som framför allt förklarar nedgången är svagare produktionsplaner.

Byggsektorn sjönk till 93,0 från 99,4 medan detaljhandeln föll till 74,3 från 105,3. Hushållens indikator sjönk till 73,9 från 89,4, med både makro- och mikroindex ned.